Kaye_M.Teach...
icon_0
משך הלימודים
שנתיים (ארבעה סמסטרים)
יום לימודים: ימי ב'
icon1
חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב
מאפשר להיות רכז תקשוב
icon3
פיתוח מיומנויות הוראה המתאימות לעידן טכנולוגיות מידע במאה ה-21