Kaye_M.Teach...
מבצע! חבר מביא חבר - 1000₪ לממליץ ולנרשם*
icon_0
משך הלימודים
שנתיים (ארבעה סמסטרים)
שנה ראשונה: יומיים בשבוע
שנה שנייה: יום אחד בלבד
icon1
ימי הלימודים
שנה א': ימים שני ושלישי (משעות הבוקר)
שנה ב': ימי שני

 
icon3
מלגה
משרד החינוך יעניק במשך שנתיים לכל סטודנט הלוואה מותנית מועדפת
בסך 11,500 ש"ח בשנה**