Kaye_M.Teach...
icon_0
משך הלימודים
שנתיים (ארבעה סמסטרים)
יום וחצי לימודים בשבוע + התנסות בהוראה
icon1
ימי הלימודים
ימים ב' ו-ג' (משעות הבוקר)
icon3
מלגה
משרד החינוך יעניק במשך שנתיים לכל סטודנט הלוואה מותנית מועדפת
בסך 11,500 ש"ח בשנה*